Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Περισσότερα

Regional Development Institute Department of Urban and Regional Development of Panteion University of Social and Political Sciences Read more
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δράσεις ΙΠΑ

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετείχε στη διαμόρφωση του Β’ και του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και στο σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, πραγματοποιεί ανταλλαγές επιστημονικών συνεργατών του με επιστήμονες αντίστοιχων Ινστιτούτων του εξωτερικού για αμοιβαία ενημέρωση και ανάπτυξη χρήσιμων συνεργασιών.

Announcements

job-post

Summary of Invitation Expressions of Interest