• “Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργασιακές Σχέσεις και Τοπική Ανάπτυξη”, Ημερίδα σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο – ΑΔΕΔΥ, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 20 Νοεμβρίου 2019.
  • “Κοινωνικό Κεφάλαιο και Περιφερειακή ανάπτυξη” (Marie-Curie Program), Eιδική Συνεδρία στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Επιστημονικού Συνεδρίου (ERSA-GR) με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 22 Ιουνίου 2018.
  • “Οι Προεκτάσεις του Αθλητισμού στην Ανάπτυξη του Κοινωνικού, Πολιτιστικού και Οικονομικού Κεφαλαίου” (Marie-Curie Program), Ημερίδα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 25 Μαΐου 2017.
  • «Μητροπολιτικοί Δήμοι και Αιρετή Περιφερειακή Αρχή», Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων,, ΙΠΑ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
  • Ημερίδες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RIS (Regional Innovation Strategies) Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Χαλκίδα, Καρπενήσι, Ερέτρια)