Μωραίτου Ιουλία, Διδάκτωρ Χωροταξίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος ULB, Bruxelles, Belgium

Bαλαντάσης-Κανέλλος Νικόλαος, Περιφεριολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ενδιμβούργου

Νικόλαος Καραχάλης, Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Γαλανός Χρήστος, Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Γκούζος Ανδρέας, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Δρακάκης Παναγιώτης, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Σουριαδάκη Ιωάννα, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Νικολόπουλος Πναγιώτης, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Τσίγκα Μαρία, MSc ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Μοσκαχλαϊδή- Λαμπροπούλου Σταυρίνα, Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Ινστιτούτο, ανάλογα με το αντικείμενο των εκάστοτε ερευνητικών έργων, μπορεί να συνεργασθεί με σημαντικό αριθμό ερευνητών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλη τα ΔΕΠ άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, διδάκτορες και πτυχιούχοι Master’s, μεταπτυχιακοί σπουδαστές (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές Master’s), ειδικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα γραφεία μελετών, αναπτυξιακές εταιρίες κ.λπ.