Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Περισσότερα
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δράσεις ΙΠΑ

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετείχε στη διαμόρφωση του Β’ και του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και στο σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, πραγματοποιεί ανταλλαγές επιστημονικών συνεργατών του με επιστήμονες αντίστοιχων Ινστιτούτων του εξωτερικού για αμοιβαία ενημέρωση και ανάπτυξη χρήσιμων συνεργασιών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

job-post

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

5_headera

Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-2025 από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου

job-post

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος