Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Περισσότερα
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δράσεις ΙΠΑ

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετείχε στη διαμόρφωση του Β’ και του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και στο σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, πραγματοποιεί ανταλλαγές επιστημονικών συνεργατών του με επιστήμονες αντίστοιχων Ινστιτούτων του εξωτερικού για αμοιβαία ενημέρωση και ανάπτυξη χρήσιμων συνεργασιών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

job-post

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

futuresilience

FUTURESILIENCE – Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs