• 17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Έρευνα, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη”, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 21-22 Ιουνίου 2019.
 • 4ο Συνέδριο “Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και στις πολιτικές”, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, Μέγαρο Μουσικής Μ2 Θεσσαλονίκης,. 29-30 Μαρτίου 2019.
 • 16ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: σύγχρονες προκλήσεις”, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 22-23 Ιουνίου 2018.
 • 54th Colloquium of the ASRDLF – 15th Conference of the ERSA Greek section, “Cities and regions in a changing Europe: challenges and prospects”, in cooperation with the Association de Science Régionale de Langue Française, Panteion University, Athens, Greece, July 5-7 2017.
 • 3ο Συνέδριο “Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: νέες τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και στις πολιτικές”, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης,. 3-4 Μαρτίου 2017.
 • 14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 24-25 Ιουνίου 2016.
 • 2ο Συνέδριο “Δημιουργική & Πολιτιστική Οικονομία – Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές”, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 11-12 Δεκεμβρίου 2015.
 • 13ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Αυτοδιοίκηση και Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: σύγχρονες προοπτικές”, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 26-27 Ιουνίου 2015.
 • 1ο Συνέδριο για τη Δημιουργική Οικονομία και τις Εξελίξεις στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 14 Δεκεμβρίου 2014.
 • 12o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Αστική και περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες προκλήσεις”, σε συνεργασία με τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-28 Ιουνίου 2014.
 • 11o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη”, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 14-15 Ιουνίου 2013.
 • 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2012.
 • 10o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής”, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2012.
 • 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 23 & 24 Μαΐου 2011.
 • 9o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο (ERSA-GR), “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα”, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 6-7 Μαΐου 2011.
 • 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 25 & 26 Ιανουαρίου 2010.
 • 7o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια», ΙΠΑ, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2005.
 • Συνέδριο Ξένων Εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ελληνικών και ευρωπαϊκών Περιφερειών (Αθήνα 1998) στο πλαίσιο του Δικτύου των Περιφερειών RIS-RITTS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική δραστηριότητα συνεχίστηκε με την ανάληψη από το ΙΠΑ του Προγράμματος RI-SE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία στη Στερεά Ελλάδα, για την περίοδο 2000-2004.
 • Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει το Ι.Π.Α. συγκαταλέγεται το Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης που πραγματοποιήθηκε το 1987 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο Συνέδριο αυτό έγιναν 400 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Με φροντίδα του Ινστιτούτου, δημοσιεύθηκαν και διανεμήθηκαν τα πρακτικά του Συνεδρίου.