Κέντρο Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας

Από το 2009 ιδρύθηκε και λειτουργεί, στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κέντρο Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας. Βασικοί σκοποί του κέντροι είναι η έρευνα σε θέματα αστικής ανάπτυξης, επενδύσεων ακινήτων, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκτίμησης ακινήτων και ειδικών περιοχών εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα κ.λπ.). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης, με συνεργάτες του Επίκουρους Καθηγητές Α. Καραγάνη και Α. Ροβολή.
Το Κέντρο διοργάνωσε το 2010, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), το «1ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας», με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων και επαγγελματιών στα θέματα της ακίνητης περιουσίας.