Διεθνείς Συνεργασίες και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Development Prospects of the Community's Lagging Regions and the Socioeconomic Consequences of the Completion of the Internal Market: National Report, 1992, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG XVI

 

 • Μέτρα Ελέγχου του κόστους και κύριες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας των Ευρωπαϊκών Χώρων – Προβολές στην Ελληνική Πραγματικότητα, 1995, London School of Economics and Political Science.
 • Μελέτη Οργάνωσης του Ενιαίου Φορέα Υγείας στην Ελλάδα, 1995, London School of Economics and Political Science.
 • What makes peripheral economics converge? The push and pull factors determinig convergence in the European Community in a comparative prospective (Network), 1996, London School of Economics and Political Science.
 • Mediterranean Data Bank, 1996, London School of Economics and Political Science.
 • Οικονομετρικό Μοντέλο, Σύγκλιση των Οικονομιών της Ε.Ε. (Model), 1996, London School of Economics and Political Science.
 • Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής και Υποδομών Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (RITTS), 1996, Ευρωπαϊκή Ένωση (DGXII και DGXVI) – Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής και Υποδομών Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (RIΤΤS), 1998-1999, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGXII και DGXVI) – Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας στην Στερεά Ελλάδα (RIS), 1997-1998, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGXII και DGXVI) – Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας στη Στερεά Ελλάδα (RIS plus), 1998-2000, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Μελέτη Οριοθέτησης Περιφερειών Προγραμματισμού και NUTS στην Κυπριακή Δημοκρατία, 2001, ΙΠΑ – Γραφείο Προγραμματισμού – Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Regional Innovation Sterea Ellada – RISE, Καινοτόμες Ενέργειες του ΕΤΠΑ 2000-2006, Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, 2002-2004, Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • ESPON, Territorial Doversity in Europe, Priority 2: "Targeted analysis based on user demand: European perspective on development of different types of territories", 2010, NORDREGIO.
 • Legacies Social Cap GR-An Evaluation of Legacies of Sporting Mega-events on Social Capital in Greece, MARIE CURIE program (Υπότροφος Dr Dikaia Chatziefstathiou, Reader in Canterbury Christ Church University, UK), 2013-2015