Απολογισμός Επιστημονικού- Ερευνητικού Έργου του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Απολογισμός ΙΠΑ 2014-2015

 

Διεθνείς Συνεργασίες και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Development Prospects of the Community's Lagging Regions and the Socioeconomic Consequences of the Completion of the Internal Market: National Report, 1992, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG XVI

Επιστημονικό- Ερευνητικό έργο Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Ερευνητικό-Επιστημονικό Έργο