Διοίκηση, ερευνητές και λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου

Στην Ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου συμμετέχει σημαντικός αριθμός ερευνητών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, πτυχιούχοι Master's, εξειδικευμένα γραφεία μελετών κ.λπ.

 

 

Εκτός από τα μέλη ΔΣ του ΙΠΑ, που παράλληλα με τη Διοίκηση έχουν ενεργή ερευνητική δραστηριότητα, στο ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου, περιλαμβάνονται επίσης οι κάτωθι:

Ερευνητές – Μέλη ΔΕΠ
Δ. Σκούρας, Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Μέργος, Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Ν. Πατηνιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Δ. Λαγός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκ. Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κ. Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γ. Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χωροταξίας ΑΠΘ
Κ. Αδάμ, Λέκτορας ΕΜΠ
Π. Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Θ. Κόνσολα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Α. Λυμπεράκη, Καθηγήτρια ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Θ. Παλάσκας, Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Ι. Ψυχάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Κ. Μπίθας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Λ. Δρακάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Δ. Παπαιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Ζ. Δεμαθάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Μ. Χριστοφάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Αν. Καραγάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Κ. Λιάπης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Α. Ροβολής, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου
Χ. Στοφόρος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Ερευνητές – Άμεσοι Συνεργάτες

Μωραίτου Ιουλία, Διδάκτωρ Χωροταξίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος ULB, Bruxelles, Belgium

Bαλαντάσης-Κανέλλος Νικόλαος, Περιφεριολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ενδιμβούργου

Νικόλαος Καραχάλης, Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Γαλανός Χρήστος, Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Γκούζος Ανδρέας, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Δρακάκης Παναγιώτης, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Σουριαδάκη Ιωάννα, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Νικολόπουλος Πναγιώτης, Υπ. Διδάκτωρ ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Τσίγκα Μαρία, MSc ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Μοσκαχλαϊδή- Λαμπροπούλου Σταυρίνα, Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Ινστιτούτο, ανάλογα με το αντικείμενο των εκάστοτε ερευνητικών έργων, μπορεί να συνεργασθεί με σημαντικό αριθμό ερευνητών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλη τα ΔΕΠ άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, διδάκτορες και πτυχιούχοι Master's, μεταπτυχιακοί σπουδαστές (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές Master's), ειδικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα γραφεία μελετών, αναπτυξιακές εταιρίες κ.λπ.