Διοίκηση

Το Ινστιτούτο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και,
β) τέσσερα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Περιφερειακής Επιστήμης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Διευθυντής του Ινστιτούτου σήμερα είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος και μέλη του Δ.Σ. οι Καθηγητές Αναστάσιος Τασόπουλος και Ιωάννης Ψυχάρης και οι Αναπληρώτές Καθηγήτές Κωνσταντίνος Μπίθας και Όλγα Γιώτη - Παπαδάκη.

Επίτιμος Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας.

Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν διατελέσει οι καθηγητές κ.κ. Ι. Πίντος και Ν. Κόνσολας. Γραμματείς του Δ.Σ. οι κ.κ. Κ. Αθανασόπουλος, Αλ. Δάμπας και Δ. Δηλαβεράκης και μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Κ. Αθανασόπουλος, Ε. Βοργίας, Π. Γετίμης, Ν. Γιατράκος, Ό. Γιώτη – Παπαδάκη, Σ. Καράγιωργας, Γ. Κασβίκης, Γ. Καφούσης, Ν. Κόνσολας, Β. Κουγέα, Α. Παπαδασκαλόπουλος, Ν. Παπαδόδημας, Ν. Πετραλιάς, Η. Πλασκοβίτης, Κ. Ράνος, Η. Σιδηρόπουλος, Α. Τασόπουλος.