3ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Ακίνητης Περιουσίας
Το Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας", διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, μέσω του Ερευνητικού του Κέντρου Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Κ.Α.Π.), σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (R.I.C.S.).
Το Συνέδριο θα διεξήχθει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου, Λεωφόρος Συγγρού 130.

Οι βασικές ενότητες του Συνεδρίου: Σύγχρονες Μεθόδοι Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας, Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας σε συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Συμβολή της Επιστημονικής Έρευνας στην Εκτιμητική Ακινήτων καθώς και Υποδείγματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
 

Εισηγητές στο Συνέδριο ήταν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου, ειδικοί εμπειρογνώμονες, και διαχειριστές ακινήτων μεγάλων Οργανισμών και Τραπεζών.

Πρόγραμμα του συνεδρίου