14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικού Τμήματος της ERSA

Το 14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της ERSA, με θέμα "Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη", θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130.

AFISAERSA16

Θεματικοί Άξονες:

 • Οικονομική κρίση & περιφερειακή ανθεκτικότητα
 • Βιομηχανία, καινοτομία & νεοφυής επιχειρηματικότητα
 • Πολιτισμός, τουρισμός, ελεύθερος χρόνος, πολιτιστική βιομηχανία
 • Έρευνα, εκπαίδευση, μετανάστευση & ανθρώπινο δυναμικό
 • Απασχόληση, ανεργία και αγορές εργασίας
 • Αγροτικός τομέας και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Νησιά, ορεινές περιοχές & πόλεις: στρατηγικές ανάπτυξης
 • Πόλεις, αστική ανάπτυξη, αγορά ακινήτων
 • Εξαγωγές, εμπορικό ισοζύγιο, ανταγωνιστικότητα
 • Νέες μορφές κινήτρων και αναπτυξιακός νόμος
 • "Ευρώπη 2020" και πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης
 • Βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον
 • Δημόσιος τομέας, αποκέντρωση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση