Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διασκέψεων και άλλων Επιστημονικών Συναντήσεων τοπικού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου που συμβάλλει στην ευρύτερη ενημέρωση για τα συγχρονα προβλήματα της αναπτυξιακής διαδικασίας στο χώρο.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας το Ινστιτούτο διοργάνωσε:

  • Το Συνέδριο Τοπικής Ανάπτυξης, Ρόδος 1988.
  • Το Συνέδριο για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, Ναύπλιο 1992.
  • Τη Συνδιάσκεψη Γενικών Γραμματέων Περιφερειών και Νομαρχών της Χώρας με θέμα την αξιοποίηση του Β΄ Κ.Π.Σ. (σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ), Αθήνα 1995.
  • Τo Summer Institute 1995 της Regional Science Association, με τη συμμετοχή ερευνητών από όλες τις χώρες της Ευρώπης και αντικείμενα σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στα αντικείμενα της Περιφερειακής Επιστήμης, Ύδρα 1995.
  • Ημερίδα για την Καινοτομία στο Γ΄ ΚΠΣ, Αθήνα 1997.
  • Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές», Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα, ΙΠΑ, Αθήνα 2004.
  • 7o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια», ΙΠΑ, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2005.
  • Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Μητροπολιτικοί Δήμοι και Αιρετή Περιφερειακή Αρχή», Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα, ΙΠΑ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
  • 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, ΙΠΑ, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), Αθήνα, 25 & 26 Ιανουαρίου 2010.