Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει το Ι.Π.Α. συγκαταλέγεται το Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης που έλαβε χώρα το 1987 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο Συνέδριο αυτό έγιναν 400 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Με φροντίδα του Ινστιτούτου, δημοσιεύθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλους τους συνέδρους τα πρακτικά του Συνεδρίου.

16o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της ERSA

Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR). Το Συνέδριο διεξάγεται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μεταξύ της 22ης και της 23ης Ιουνίου 2018.

afisa ersa 2018

Διαβάστε περισσότερα: 16o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο

 

14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικού Τμήματος της ERSA

Το 14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της ERSA, με θέμα "Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη", θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130.

AFISAERSA16

Διαβάστε περισσότερα: 14o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο

Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διασκέψεων και άλλων Επιστημονικών Συναντήσεων τοπικού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου που συμβάλλει στην ευρύτερη ενημέρωση για τα συγχρονα προβλήματα της αναπτυξιακής διαδικασίας στο χώρο.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας το Ινστιτούτο διοργάνωσε:

  • Το Συνέδριο Τοπικής Ανάπτυξης, Ρόδος 1988.
  • Το Συνέδριο για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, Ναύπλιο 1992.
  • Τη Συνδιάσκεψη Γενικών Γραμματέων Περιφερειών και Νομαρχών της Χώρας με θέμα την αξιοποίηση του Β΄ Κ.Π.Σ. (σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ), Αθήνα 1995.

Διαβάστε περισσότερα: Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Ακίνητης Περιουσίας
Το Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας", διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, μέσω του Ερευνητικού του Κέντρου Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Κ.Α.Π.), σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (R.I.C.S.).
Το Συνέδριο θα διεξήχθει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου, Λεωφόρος Συγγρού 130.

Οι βασικές ενότητες του Συνεδρίου: Σύγχρονες Μεθόδοι Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας, Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας σε συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Συμβολή της Επιστημονικής Έρευνας στην Εκτιμητική Ακινήτων καθώς και Υποδείγματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
 

Διαβάστε περισσότερα: 3ο Επιστημονικό Συνέδριο