Πρόσφατες εκδόσεις

 


 
Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη:
Η Πολιτική Υποδομών Μεταφορών

Χριστοφάκης Σ. Μανώλης
Eκδόσεις Διόνικος
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος,
Eκδόσεις Παπαζήση
Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος,
Eκδόσεις Παπαζήση
 
 
Οικονομικά χαρακτηριστικά και στρατηγική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος
Μέργος Γεώργιος, Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικός Συντονιστής: Κωνσταντίνος Δρακάτος, Ακαδημία Αθηνών 
 Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
Κόνσολας Νικόλαος
Eκδόσεις Παπαζήση
 Regional Development in Greece
Νικολάος Κόνσολας, Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Ηλίας Πλασκοβίτη
Εκδόσεις Springer
 

 

 

 
Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Eκδόσεις Παπαζήση
Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων και τη Λογιστική
Δρ. Κωνσταντίνος Λιάπης
Eκδόσεις Μπένου
 Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
Δρ. Μανώλης Χριστοφάκης
Eκδόσεις Παπαζήση
 

 

 

 

 
 Περιφερειακός Προγραμματισμός
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης
Εκδόσεις Παπαζήση
The Competitive Advantage of Greece
Ιωάννης Κόνσολας
Εκδόσεις Ashgate