Πρόσφατες εκδόσεις

 


 
Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη:
Η Πολιτική Υποδομών Μεταφορών

Χριστοφάκης Σ. Μανώλης
Eκδόσεις Διόνικος
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος,
Eκδόσεις Παπαζήση
Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος,
Eκδόσεις Παπαζήση