Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα NOW για την κοινωνική προσφορά των νέων σε επίπεδο εθελοντισμού, το πρόγραμμα SHARE (A Survey of Health, Ageing and Retirement) για θέματα υγείας, γήρανσης και συνταξιοδότησης, το πρόγραμμα Interreg IIIB Damage Medoc για θέματα φυσικών καταστροφών, το πρόγραμμα EQUAL για ίσες ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα ESPON για θέματα χωροταξίας κ.ά.

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-13

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμμετείχε στη διαμόρφωση του Β' και του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και στο σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Αναφορικά με το Β' Κ.Π.Σ., το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης εκπόνησε Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης για την αναμόρφωση του Κ.Π.Σ. και για την ανακατανομή του χρηματοδοτικού πλαισίου. Στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., το Ινστιτούτο συμμετείχε στον καθορισμό της Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το σύνολο της χώρας, καθώς και για περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τέλος, το Ινστιτούτο έχει εκπονήσει Μελέτες Στρατηγικής Ανάπτυξης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Νομών Λαρίσης, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Δωδεκανήσου, καθώς και αρκετών Δήμων.

Ανταλλαγές επιστημόνων

Το Ινστιτούτο πραγματοποιεί ανταλλαγές επιστημονικών συνεργατών του με επιστήμονες αντίστοιχων Ινστιτούτων του εξωτερικού για αμοιβαία ενημέρωση και ανάπτυξη χρήσιμων συνεργασιών.
Ανάμεσα στους προσκληθέντες κατά τα τελευταία χρόνια από το Ινστιτούτο περιλαμβάνονται οι Καθηγητές R.Pinker και P. Abel της L.S.E., A. Kuklinski του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, R. Leonardi του European Institute της L.S.E., P. Nijkamp του Free University του Άμστερνταμ, R. Capellin του Πανεπιστημίου Bocconi του Μιλάνου, M. Fischer του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ.ά.

Διεθνείς Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει συστηματική συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικούς Οργανισμούς και Φορείς σε διεθνές επίπεδο σε θέματα Εκπόνησης Μελετών, Οργάνωσης Δικτύων, Επικεντρωμένης Πληροφόρησης Συνεδρίων, και Εκδόσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται το European Institute/Lοndon School of Economics, το Bocconi University, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το Πανεπιστήμιο της Louvain κ.ά.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνο από το 1975 μέχρι και το 1994 για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Από το Πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν περίπου 350 φοιτητές, οι οποίοι ίδρυσαν και αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.