Κτιριακή υποδομή

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λεωφόρο Συγγρού 130.
Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου καταλαμβάνουν το ισόγειο και τον πρώτο όροφο επταορόφου κτιρίου και διαθέτουν, εκτός από τις αίθουσες γραφείων, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και τράπεζα πληροφοριών (DATA BANK).

Αμφιθέατρο

Στο ισόγειο του Ι.Π.Α. υπάρχει αμφιθέατρο 100 θέσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια και Επιστημονικές Εκδηλώσεις. Το αμφιθέατρο διαθέτει σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης, σύστημα προβολής, ειδική αίθουσα συνεδριάσεων καθώς και αναψυκτήριο.

Τα περισσότερα Συνέδρια του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERSA) και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ι.Π.Α. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε το 1ο διεθνές συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων και επαγγελματιών στα θέματα της ακίνητης περιουσίας και με τη συνεργασία του Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.).

Βιβλιοθήκη

Το Ινστιτούτο διαθέτει οργανωμένη βιβλιοθήκη με 2.000 τόμους επιστημονικών βιβλίων και σειρές ελληνικών και ξένων περιοδικών.

Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί κυρίως τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και το επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου. Εμπλουτίζεται συνεχώς με εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Διαθέτει μηχανογραφημένο σύστημα οργάνωσης.

Εργαστήριο Πληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Οι βασικές λειτουργίες του Εργαστηρίου είναι: