Διεύθυνση:
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Λεωφόρος Συγγρού 130
Καλλιθέα
Αττική
11741
Greece
Τηλέφωνο:
+30 210 9234448
Φαξ:
210 9232979
http://www.ipa.panteion.gr