Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα NOW για την κοινωνική προσφορά των νέων σε επίπεδο εθελοντισμού, το πρόγραμμα SHARE (A Survey of Health, Ageing and Retirement) για θέματα υγείας, γήρανσης και συνταξιοδότησης, το πρόγραμμα Interreg IIIB Damage Medoc για θέματα φυσικών καταστροφών, το πρόγραμμα EQUAL για ίσες ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα ESPON για θέματα χωροταξίας κ.ά.

 Επίσης, το Ι.Π.Α. έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα για λογαριασμό Ελληνικών Περιφερειών. Ειδικότερα, είχε την επιστημονική επίβλεψη και το συντονισμό των προγραμμάτων RITTS για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, των προγραμμάτων καινοτομικών δράσεων RIS, RIS plus και RISE για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο του προγραμμάτος RIS οι συνεργάτες του Ι.Π.Α. εκπόνησαν διάφορες τομεακές μελέτες ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΜΜΕ, Πολιτιστικός Τουρισμός, Περιβάλλον κ.λπ.), ενώ για το πρόγραμμα RIS plus οι Μελέτες αυτές εξειδικεύτηκαν και παράλληλα διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις ανάλογων δράσεων (Πολιτιστικές Διαδρομές, Κέντρα Ενημέρωσης, δικτύωση ΜΜΕ, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.). Με το πρόγραμμα RISE το Ι.Π.Α. προχώρησε σε μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών καινοτομικών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η δράση για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου της Περιφέρειας, μέσω της οποίας δημιουργήθηκαν συνολικά πέντε Κέντρα Εικονικής Αναπαράστασης (στους Δήμους Λαμιέων, Ορχομενού, Γραβιάς, Φραγκίστας και Καρύστου) και τρία Κέντρα Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πληροφορική (στους Δήμους Καρπενησίου, Σκύρου και Λιδορικίου). Οι πιλοτικές αυτές εγκαταστάσεις ονομάστηκαν St.ell.art και λειτουργούν ήδη από το 2004 με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας αρκετούς επισκέπτες.