Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνο από το 1975 μέχρι και το 1994 για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Από το Πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν περίπου 350 φοιτητές, οι οποίοι ίδρυσαν και αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίδαξαν οι καθηγητές: Κ.Γ. Αθανασόπουλος, Μ. Αντωνοπούλου, Α. Αραβαντινός, Σ. Βλιάμος, Π. Γετίμης, Ν. Γιατράκος, Α. Γράβαρης, Α. Δεδουσόπουλος, Κ. Δελής, Ζ. Δεμαθάς, Γ. Ζαχαράτος, Α. Ζαχαρέας, Ε. Θαλασσινός, Στ. Θεοφανίδης, Σ. Καράγεωργας, Κ. Κασιμάτη, Γ. Καφούσης, Θ. Κόνσολα, Ν. Κόνσολας, Δ. Κόρσος, Μ. Λαμπρινίδης, Π. Λουκάκης, Η. Μπεριάτος, Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Δ. Παπαϊωάννου, Θ. Πάκος, Ι. Πίντος, Ν. Πολύζος, Γ. Πρεβελάκης, Π. Ρέππας, Δ. Ρόκος, Κ. Ρόκος, Ε. Σακέλλης, Ι. Σακέλλης, Μ. Σάλλας, Σ. Σαραντίδης, Η. Σιδηρόπουλος, Α. Τασσόπουλος, Α. Τρίτσης, Α. Φαρδής, Β. Φίλιας, Κ. Χατζημιχάλης και Κ. Ψυχοπαίδης. Τέλος, η κυρία Μ. Πιπιτσούλη ήταν Γραμματέας του Προγράμματος και οι κυρίες Ζ. Φωτιάδη και Α. Λεκάκη συνεργάστηκαν ως ερευνήτριες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών απαρτιζόταν κυρίως από τα μαθήματα: Μαθηματικά και Στατιστική, Οικονομική των Αστικών Κέντρων, Προβλήματα Οικολογίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημογραφική Ανάλυση και Αγορά Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Θεωρίες Χωροθέτησης, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικές Διαστάσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομετρικά Υποδείγματα, Φυσικοί Πόροι και Πολιτική Γης, Μακροοικονομική Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, Πολεοδομία και Αστικός Σχεδιασμός, Διεθνή Προβλήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης: «Εθνικές» Περιφέρειες και Διεθνής Καταμερισμός της Εργασίας και Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώθηκαν πολλά σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διοίκησης, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Διοίκησης, Διοικητικής και Οικονομικής Αποκέντρωσης, Διαχείρισης Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων κ.λπ.

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου και των σεμιναρίων πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πρωτεύουσες νομών της περιφέρειας και ενημερώθηκαν από τους τοπικούς παράγοντες για τρέχοντα προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα σχετικά με την Περιφερειακή, την Αστική και την Οικονομική Ανάπτυξη.