Αμφιθέατρο

Στο ισόγειο του Ι.Π.Α. υπάρχει αμφιθέατρο 100 θέσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια και Επιστημονικές Εκδηλώσεις. Το αμφιθέατρο διαθέτει σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης, σύστημα προβολής, ειδική αίθουσα συνεδριάσεων καθώς και αναψυκτήριο.

Τα περισσότερα Συνέδρια του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERSA) και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ι.Π.Α. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε το 1ο διεθνές συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων και επαγγελματιών στα θέματα της ακίνητης περιουσίας και με τη συνεργασία του Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Υπουργεία, η Περιφέρεια Αττικής και διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν το αμφιθέατρο για ενημερώσεις στελεχών, συνέδρια και ημερίδες.